[layerslider id="1"]

HondenCoaching aan huis

20140404_174823U kunt bij DogsCoach terecht voor specifieke vragen, problemen en/of gedragsproblemen.

  • Privé trainingen afgestemd op u en het karakter van uw hond
  • Snel resultaat van uw inzet bij gedrag, gedragsproblemen en gehoorzaamheid
  • Flexibele coachingstijden aan huis wanneer het u het beste uitkomtOm uw persoonlijke situatie goed in te kunnen schatten wordt gebruik gemaakt van een intake en een eerste hulp gesprek. Dit gesprek zal bij u thuis plaatsvinden om een zo goed mogelijk beeld te vormen omtrent uw vragen en het gedrag van u en uw hond. De eerste hulp geeft u al direct informatie, uitleg en handvaten waarmee u van start kunt gaan en u al duidelijk resultaat zal zien. De persoonlijke coaching wordt in uw leefomgeving gegeven en aangepast op specifieke behoeften.

Mogelijkheden

Coaching bij probleemgedrag

Probleem/ongewenste gedragingen zijn alle gedragingen die voor u en/of de hond de omgang en het welzijn kunnen verstoren. Zoals onrust, dominantie, trekken aan de riem, dominante gedragingen, overmatig blaffen, angst in bepaalde situaties, onzekerheid, agressie naar honden of mensen, etc. Tijdens de intake en het eerste hulpgesprek wordt oorzaak en gevolg bekeken en met u besproken. Aansluitend krijgt u de eerste vaardigheden aangeleerd waarmee u gelijk aan de slag kunt om een goede basis te kunnen leggen voor de gedragsverandering. Tijdens de hierop volgende coaching krijgt u informatie en uitleg omtrent het gedrag, communicatie en de (primaire)behoeften van uw hond. Ook worden u de vaardigheden aangeleerd om ongewenst gedrag te stoppen en/of te begeleiden en gewenst gedrag, correct te stimuleren. Bij veel ongewenste gedragingen is een zeer snelle gedragsverandering te behalen en zijn 2 sessies vaak voldoende, waarna het voor u gemakkelijk te onderhouden is.

Rehabilitatie

Bij het rehabiliteren van honden met algemene en/of sterk afwijkende gedragingen kunnen meerdere, intensieve sessies belangrijk zijn. Het (her)opvoeden en psychisch in balans brengen van een hond met sterke omgangs-en gedragsproblemen in de eigen leefomgeving, vraagt veel inzet van u. Zowel de omgang als de regels zullen aangepast worden op de primaire, psychische behoeften van uw hond en zijn specifiek kenmerkend gedrag. Vanuit daar wordt een nieuwe basis gelegd welke het welzijn van de hond zal bevorderen. De kern van het gedrag wordt aangepakt en de ongewenste, aangeleerde gedragingen van de hond, vervangen door correct, alternatief gedrag. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een individueel coachingsplan welke een gedragsanalyse omvat en het complete plan van aanpak om tot het gewenste resultaat te komen. In gezamenlijk overleg zal het coachingsplan worden opgezet, aangepast op uw wensen en de natuur en behoeften van de hond. U krijgt de vaardigheden aangeleerd om de basis/oorzaak te veranderen en de gevolgen, correct te sturen.

Jonge hond

De basis van het gedrag en welzijn van uw hond wordt gevormd tijdens zijn opgroeifase. Bepaalde gedragingen vinden we schattig als ze pup zijn, maar eenmaal volwassen en volgroeid is het ongewenst. We leggen zelf de basis tot het gedrag in de puppy en jonge hondentijd. Het intake en eerste hulpgesprek geeft u de eerste inzichten en vaardigheden waarmee u aan de slag kunt. Met de coaching van pup tot puber en/of tot jong volwassen hond, wordt u begeleid bij elke belangrijke groei en ontwikkelingsfase van de hond. Belangrijke punten omtrent het gedrag en de behoeften van uw hond krijgen ruim de aandacht. Tegelijkertijd worden u de vaardigheden aangeleerd om goed gedrag te creëren en te bevorderen bij de hond. Ook belangrijke zaken als socialisatie, motiveren en gehoorzaamheid worden uitvoerig behandeld. De persoonlijke coaching is afgestemd op u, uw hond en de leefsituatie waardoor de coaching uitgestreken kan worden over langere perioden en ingezet kan worden als u, de fase van de hond of het gedrag er om vraagt.

Gedrag en gehoorzaamheidstraining

Zowel de theorie als de praktijk zullen uitvoerig behandeld worden. De basis, het gedrag, zal al snel tot een verrassende gehoorzaamheid leiden en de gehoorzaamheidstrainingen zorgen voor meer diepgang, sturing en communicatie binnen- en buitenshuis. Deze training zal de band tussen u en uw hond bevorderen en zorgen voor duidelijkheid, binding en vertrouwen in iedere situatie, voor beide. De voordelen hiervan zijn persoonlijke coaching in uw leefomgeving, natuurlijke en begrijpelijke methoden voor hond en baas en snel resultaat. De hond in balans met zichzelf, met u, het gezin en zijn omgeving.